עדיין נושאת בתוכי את התדר המעלה שהבאת בהרצאה© 2016 חלי וייס ולר. עוצב ע"י Best Site