top of page

ואז נפתח פתח עצום לאור...


חוויתי היום שטיפה אנרגטית אצל חלי וויס וולר המופלאה. היה מפגש מרפא ומרגש בעוצמות שלא חוויתי עד כה. דרך נענוע הגוף, לחיצות פיזיות על מקומות שאגרו כאב, התעוררו רגשות כלואים, תמונות, זכרונות ולהכל הכל היה מקום מחבק להיות ולהתפנות מהמערכת שלי. רעדתי, בכיתי, צעקתי, עברו צבעים, אט אט נרגע הכאב, הצבעים השתנו, הנשימה נפתחה, שירה בשפה קדומה עברה דרך גרוני ואת כל הוויתי מלאה סליחה עמוקה. יכולתי להרגיש שמעומק הוויתי אני סולחת להוריי שהשאירו אותי בלינה המשותפת בלילות לבד בגן, סולחת לאלה שפגעו בי מינית בילדותי, סולחת לבוס שלי מהעבר שלא שילם לי ומרח אותי, סולחת לאבא שהלך ממני בעודי נערה, סולחת מהלב עמוק, לכולם. ואז נפתח פתח עצום לאור. הרגשתי איך אני מתרחבת אל האינסוף. פשוט ככה. עושה אהבה עם הבריאה כולה. ראיתי התכנסות נשית, פיות יער, שבט נשים מחבק. ראיתי בבהירות את החזון שלי, אל מול עיני בבהירות מופלאה ראיתי המוני אנשים, כמו אוקיינוס של ברואים אשר אני מולם מעבירה דרכי באמצעות קולי אליהם ריפוי. אט אט הם הופכים לאור, כולנו אור גדול. אני ממשיכה להתרחב ולצוף ללא גוף פיזי, כולי אנרגיה טהורה. כל כולי אהבה. חלי, תודה מעומק ליבי על שאפשרת לי לחוש בטוחה לעבור דרך ועם כל זה. זהו מפגש שמצריך אולי מידת אומץ לצלוח נתיבים חשוכים רווי כאב וסערות אך כשמצליחים לתת לכל זה מקום, אין מרגש ומופלא מלהיזכר במהות הטהורה שאנחנו.


bottom of page